Среди случаев дарения имущества одной стороной в собственность другой, договоры дарения квартиры, дома, земельного участка … занимают особое место, так как подлежат обязательному нотариальному удостоверению.
Передача собственности в дар может осуществляться как в момент совершения сделки, так и через некоторый срок, а фактом возникновения права на собственность и подтверждение принятия собственности в дар — получение правоустанавливающих документов на имущество.
Кроме того, в нотариальной практике нередки случаи расторжения договоров дарения, которые при составлении документов необходимо учитывать.
Передача в дар собственности может сопровождаться различными налоговыми обязательствами, размер которых зависит от степени родства сторон участвующих в сделке, стоимости имущества и характера этого имущества.

Примірний перелік документів, що вимагається нотаріусом при посвідченні договорів на квартиру

Документи, що надаються фізичною особою:

1. Паспорт громадянина України, а також паспорт дружини/чоловіка (якщо особа одружена).

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а в разі якщо особа одружена аналогічну довідку для чоловіка/дружини або сторінки з паспорту з відміткою про право здійснення будь-яких платежів без податкового номеру;

3. Свідоцтво про шлюб/про розірвання шлюбу або заяву про те, що особа у фактично шлюбно-сімейних відносинах не перебуває;

4. Довіреність на право укладання правочинну (в разі, якщо договір укладається від імені будь-якої сторони на підставі довіреності від повіреного необхідно отримати:

5. Для фізичної особи —  паспорт особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

 на квартиру:

  • Правовстановлюючий документ
  • Довідка за формою №3 або витяг з домової книги про зареєстрованих в жилому приміщенні осіб;
  • Експертна оцінка
  • Розпорядження відділу опіки та піклування (якщо договір посвідчується при наявності прописаних чи власників малолітніх чи неповнолітніх дітей).

Примірний перелік документів, що вимагається нотаріусом при посвідченні договорів на квартиру на будинок

Документи, що надаються фізичною особою:

1. Паспорт громадянина України, а також паспорт дружини/чоловіка (якщо особа одружена).

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а в разі якщо особа одружена аналогічну довідку для чоловіка/дружини або сторінки з паспорту з відміткою про право здійснення будь-яких платежів без податкового номеру;

3. Свідоцтво про шлюб/про розірвання шлюбу або заяву про те, що особа у фактично шлюбно-сімейних відносинах не перебуває;

4. Довіреність на право укладання правочинну (в разі, якщо договір укладається від імені будь-якої сторони на підставі довіреності від повіреного необхідно отримати:

5. Для фізичної особи —  паспорт особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

на будинок

  • Правовстановлюючий документ
  • Експертна оцінка
  • Довідка форма 3
  • Довідка про присвоєння кадастрового номеру (в разі, якщо земельна ділянка, на якій розташований відчужуваний житловий будинок – не приватизована).

Примірний перелік документів, що вимагається нотаріусом при посвідченні договорів на квартиру на земельну ділянку

Документи, що надаються фізичною особою:

1. Паспорт громадянина України, а також паспорт дружини/чоловіка (якщо особа одружена).

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а в разі якщо особа одружена аналогічну довідку для чоловіка/дружини або сторінки з паспорту з відміткою про право здійснення будь-яких платежів без податкового номеру;

3. Свідоцтво про шлюб/про розірвання шлюбу або заяву про те, що особа у фактично шлюбно-сімейних відносинах не перебуває;

4. Довіреність на право укладання правочинну (в разі, якщо договір укладається від імені будь-якої сторони на підставі довіреності від повіреного необхідно отримати:

5. Для фізичної особи —  паспорт особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

 на земельну ділянку:

  • Державний акт на право власності на землю;
  • Витяг з Державного реєстру земель