При покупке или продаже земли, квартиры, жилого дома, автомобиля, любого другого движимого или недвижимого имущества оформляется договор купли-продажи с обязательным соблюдением целого ряда правил.
Так например, при удостоверении договора купли-продажи жилого дома, квартиры или другого недвижимого имущества подлежащего регистрации, необходимо наличие документов подтверждающих право собственности на это имущество, среди которых могут быть договора купли-продажи, пожертвования, пожизненного содержания, ренты, дарения, мены, наследственный договор а также свидетельства о приобретении имущества с публичных торгов, на наследство, о разделении имущества, ипотечным договором и т.д.
Прежде чем оформить договор нотариус внимательно изучит все предоставленные документы, чтобы обезопасить участников сделки от рисков в дальнейшем.
Если Вам предстоит покупать или продавать жилой дом, квартиру, земельный участок, автомобиль, ценные бумаги, имущественные права – обращайтесь к опытному и профессиональному нотариусу.
Мы открыты к сотрудничеству и для наших Клиентов выступаем в качестве Партнеров.

Примірний перелік документів, що вимагається нотаріусом при посвідченні договорів на квартиру

 Документи, що надаються фізичною особою:

1. Паспорт громадянина України, а також паспорт дружини/чоловіка (якщо особа одружена).

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а в разі якщо особа одружена аналогічну довідку для чоловіка/дружини або сторінки з паспорту з відміткою про право здійснення будь-яких платежів без податкового номеру;

3. Свідоцтво про шлюб/про розірвання шлюбу або заяву про те, що особа у фактично шлюбно-сімейних відносинах не перебуває;

4. Довіреність на право укладання правочинну (в разі, якщо договір укладається від імені будь-якої сторони на підставі довіреності від повіреного необхідно отримати:

5. Для фізичної особи —  паспорт особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

 на квартиру:

 • Правовстановлюючий документ
 • Довідка за формою №3 або витяг з домової книги про зареєстрованих в жилому приміщенні осіб;
 • Експертна оцінка

Розпорядження відділу опіки та піклування (якщо договір посвідчується при наявності прописаних чи власників малолітніх чи неповнолітніх дітей).

Примірний перелік документів, що вимагається нотаріусом при посвідченні договорів на будинок

 Документи, що надаються фізичною особою:

1. Паспорт громадянина України, а також паспорт дружини/чоловіка (якщо особа одружена).

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а в разі якщо особа одружена аналогічну довідку для чоловіка/дружини або сторінки з паспорту з відміткою про право здійснення будь-яких платежів без податкового номеру;

3. Свідоцтво про шлюб/про розірвання шлюбу або заяву про те, що особа у фактично шлюбно-сімейних відносинах не перебуває;

4. Довіреність на право укладання правочинну (в разі, якщо договір укладається від імені будь-якої сторони на підставі довіреності від повіреного необхідно отримати:

5. Для фізичної особи —  паспорт особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

на будинок

 • Правовстановлюючий документ
 • Експертна оцінка
 • Довідка форма 3

Довідка про присвоєння кадастрового номеру (в разі, якщо земельна ділянка, на якій розташований відчужуваний житловий будинок – не приватизована).

Примірний перелік документів, що вимагається нотаріусом при посвідченні договорів на гараж

Документи, що надаються фізичною особою:

1. Паспорт громадянина України, а також паспорт дружини/чоловіка (якщо особа одружена).

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а в разі якщо особа одружена аналогічну довідку для чоловіка/дружини або сторінки з паспорту з відміткою про право здійснення будь-яких платежів без податкового номеру;

3. Свідоцтво про шлюб/про розірвання шлюбу або заяву про те, що особа у фактично шлюбно-сімейних відносинах не перебуває;

4. Довіреність на право укладання правочинну (в разі, якщо договір укладається від імені будь-якої сторони на підставі довіреності від повіреного необхідно отримати:

5. Для фізичної особи —  паспорт особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

на гараж

 • Правовстановлюючий документ
 • Експертна оцінка
 • Довідка форма 3
 • Довідка про присвоєння кадастрового номеру земельної ділянки, на якій розташований гараж (в разі, якщо відчужується парко-місце – така довідка не потрібна).

 

Примірний перелік документів, що вимагається нотаріусом при посвідченні договорів на земельну ділянку

Документи, що надаються фізичною особою:

1. Паспорт громадянина України, а також паспорт дружини/чоловіка (якщо особа одружена).

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а в разі якщо особа одружена аналогічну довідку для чоловіка/дружини або сторінки з паспорту з відміткою про право здійснення будь-яких платежів без податкового номеру;

3. Свідоцтво про шлюб/про розірвання шлюбу або заяву про те, що особа у фактично шлюбно-сімейних відносинах не перебуває;

4. Довіреність на право укладання правочинну (в разі, якщо договір укладається від імені будь-якої сторони на підставі довіреності від повіреного необхідно отримати:

5. Для фізичної особи —  паспорт особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

 на земельну ділянку:

 • Державний акт на право власності на землю (договір купівлі-продажу,міни, дарування тощо)
 • Витяг з Державного реєстру земель