ДОГОВІР ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ

Місто Київ, першого червня дві тисячі дванадцятого року.

Громадянин України __________________, «__»_________ року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ________________), зареєстрований за адресою: _______________ (надалі – «ДАРУВАЛЬНИК»), з однієї сторони, та
Громадянка України __________________, «__»_________ року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ________________), зареєстрований за адресою: _______________ (надалі – «ОБДАРОВУВАНА»), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки цього правочину, уклали цей Договір про наступне:
1. ДАРУВАЛЬНИК передав у власність (подарував) квартиру, а ОБДАРОВУВАНА прийняла у власність (в дар) квартиру № ___________ в будинку № _________ по вулиці _________________ в місті Києві.
Вся квартира складається з трьох жилих кімнат.
Загальна площа всієї квартири становить ________ кв. м., житлова площа _______кв.м.
2. Зазначена квартир, належить ДАРУВАЛЬНИКУ на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого _________________ року Відділом приватизації житла _____________ районної державної адміністрації, згідно з розпорядженням (наказом) № _________ від ____________ року, право власності зареєстроване в бюро технічної інвентаризації м. Києва ____________ року, номер запису: ___________ в книзі: ___________, реєстраційний номер майна _____________, зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно _______________ року.
3. Дар цей сторони оцінюють в сумі – __________ гривень 00 копійок.
4. Відповідно до відомостей, викладених у Витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому Комунальним підприємством Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна _________ року за № ____________, загальна вартість нерухомого майна становить – ________________ гривень 00 копійок.
5. ДАРУВАЛЬНИК заявляє, що квартира, що відчужується за цим договором, на момент його укладання нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена в інший спосіб, під заставою, в тому числі податковою, забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо відчужуваного майна, а також прав у третіх осіб як у межах, так і за межами України немає, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесена.
Відсутність заборони відчуження об’єкту нерухомого майна, яке є предметом цього договору, арешту та податкової застави нотаріусом перевірено, що підтверджується витягами з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна та Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________, __________________року.
6. Вимоги законодавства щодо змісту та правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено. Сторони підтверджують, що цей договір не носить характеру уявного (нікчемного) та удаваного правочину. ДАРУВАЛЬНИК стверджує, що дарування здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального. Ми, ДАРУВАЛЬНИК та ОБДАРОВУВАНА, стверджуємо, що у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними; розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за цим договором; при укладенні договору відсутні будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами; договір укладається нами у відповідності із справжньою волею сторін, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску; при укладанні цього договору та визначенні його умов немає зловмисної домовленості між Сторонами; правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним); цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним).
7. Сторонам достеменно відомо, що у квартирі, що відчужується, неповнолітні та малолітні особи не прописані (не зареєстровані) та не мешкають, що підтверджено Довідкою (форма № 3), виданою Комунальним підприємством _____________ року за № _________.
8. Сторони також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору.
9. Сторони розуміють, що за своєю природою договір дару¬вання є безоплатним, а тому ДАРУВАЛЬНИК не має права вимагати від ОБДАРОВУВАНОЇ вчинення на його користь будь-яких дій майнового або немайнового характеру.
10. ДАРУВАЛЬНИК стверджує, що йому невідомо про будь-які недоліки або особливі властивості предмета дарування, які могли б бути небезпечними для життя, здоров’я та майна ОБДАРОВУВАНОЇ.
11. ОБДАРОВУВАНА ознайомлена нотаріусом з заявою ДАРУВАЛЬНИКА, про те що він в шлюбі не перебуває, однією сім’єю ні з ким не проживає і відчужувана квартира є його особистою власністю.
12. Сторони домовилися, що під передачею квартири за цим договором слід вважати – символічну передачу речі (ключі та технічну документацію квартири). Прийняття ОБДАРОВУВАНОЮМ від ДАРУВАЛЬНИКА ключів та технічної документації від квартири свідчить про те, що передача речі відбулася.
13. Право власності на квартиру, що є предметом цього договору, виникає у ОБДАРОВУВАНОЇ з моменту її прийняття.
14. Зі змістом статей 182, 210, 215-220, 225, 228-236, 717-728 Цивільного кодексу України, статей 57, 59, 65 Сімейного кодексу України, ст. 741 Податкового кодексу України, з вимогами Правил користування жилими приміщеннями, прибудинковими територіями, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України 31 липня 1995 року № 588, сторони ознайомлені.
15. Сторони стверджують, що зміст цього договору, зміст зазначених у п. 13 статей Цивільного кодексу України, Сімей¬ного кодексу України та Податкового Кодексу України — їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез’ясованими і незрозумілими для них, немає.
16. За згодою сторін, всі зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом укладання додаткового правочину, який повинен бути нотаріально посвідчений. Таким же шляхом цей договір може бути розірвано. При відсутності домовленості (згоди), питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов, чи визнання недійсним.
17. Усі витрати, пов’язані зі складанням цього договору та його нотаріальним посвідченням здійснює ОБДАРОВУВАНА.
18. Цей договір складено в двох примірниках, один із яких зберігається у справах приватного нотаріуса, а інший, викладений на бланку нотаріальних документів, видається ОБДАРОВУВАНІЙ.

ПІДПИСИ:

ДАРУВАЛЬНИК: __________________________

ОБДАРОВУВАНА:__________________________