ДОГОВІР ДАРУВАННЯ БУДИНКУ
Місто Київ, сьомого грудня дві тисячі дванадцятого року.
Гр. України ________________, «__»_____________ року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ____________), яка зареєстрована за адресою: ____________________ (надалі – «Дарувальник») та
гр. України ________________, «__»_____________ року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ____________), яка зареєстрована за адресою: ____________________ (надалі — “Обдаровувана”), з іншої сторони, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки цього правочину, уклали цей Договір про наступне:
1. Відповідно до умов цього Договору Дарувальник передає безоплатно у власність (дарує) Обдаровуваній, а Обдаровувана приймає в дар будинок з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: _____________________________________.
Будинок, що відчужується за цим договором дерев’яний, загальною площею _______ кв.м, позначений на плані літерою “А-1”, розташований на земельній ділянці, на якій розміщені такі надвірні будівлі: _____________________________________________________________.
2. Будинок з надвірними будівлями та спорудами, що відчужується, належить Дарувальнику на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого _________________ сільською радою ____________ року, на підставі Рішення виконкому ___________________сільської ради № _______ від ________________ року, зареєстрованого ____________ бюро технічної інвентаризації _________ року, реєстраційний номер _________________, зареєстровано з електронному реєстрі __________ року.
3. Одночасно із посвідченням цього договору, посвідчується договір дарування земельної ділянки, кадастровий номер _____________, площею __________ га, на якій розташований відчужуваний будинок.
4. Вимоги законодавства щодо змісту та правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено. Сторони підтверджують, що цей договір не носить характеру уявного (нікчемного) та удаваного правочину. Дарувальник стверджує, що дарування здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального. Ми, Дарувальник та Обдаровувана, стверджуємо, що у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними; розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за цим договором; при укладенні договору відсутні будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами; договір укладається нами у відповідності із справжньою волею сторін, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску; при укладанні цього договору та визначенні його умов немає зловмисної домовленості Обдаровуваної з Дарувальником; договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для Дарувальника обставин; правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним); цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним).
5. Дарувальник гарантує, що прихованих недоліків будинок з будівлями та спорудами немає, до моменту укладення цього договору нікому іншому він не відчужений, під забороною (арештом) та заставою не перебуває, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не переданий, судового спору щодо нього, а також прав у третіх осіб, як в межах, так і за межами України немає. Внаслідок відчуження садового будинку не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі дітей, яких Дарувальник зобов’язаний утримувати за законом чи договором; відсутні малолітні та/чи неповнолітні діти, що мають право користування садовим будинком.
Відсутність заборони відчуження об’єкту нерухомого майна, яке є предметом цього договору, арешту та податкової застави нотаріусом перевірено, що підтверджується витягами з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна та Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________, ______________ року.
6. Сторони домовилися, що під передачею відчужуваного будинку з будівлями та спорудами за цим Договором слід вважати символічну передачу речі. Прийняття Обдаровуваною від Дарувальника ключів від будинку свідчить про те, що передача речі відбулася.
7. Загальна вартість відчужуваного будинку з будівлями та спорудами, згідно Висновку про вартість об’єкта оцінки, виконаним суб’єктом оціночної діяльності _____________ року, становить – _____________ гривень 00 копійок.
8. Цей дар сторони оцінюють в сумі – ____________ гривень 00 копійок.
9. Зміст ст.ст. 210, 234, 235, 316, 717, 722 Цивільного кодексу України та ст.174 Податкового кодексу України, сторонам роз’яснено.
10. За згодою сторін, всі зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом укладання додаткового правочину, який повинен бути нотаріально посвідчений. Таким же шляхом цей договір може бути розірвано. При відсутності домовленості (згоди), питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов, чи визнання недійсним.
11. Дарувальник у заяві, зміст якої доведено до відома Обдаровуваної, що зберігається у справах приватного нотаріуса, повідомляє про те, що вона в шлюбі не перебуває, однією сім’єю без укладання шлюбу не проживає, і відчужуваний будинок є її особистою власністю, осіб які б мали право на частку в спільному майні подружжя, згідно ст. ст. 65, 74 Сімейного кодексу України, немає.
12. Всі витрати за посвідчення цього договору сплачує Обдаровувана.
13. Цей договір складено в двох примірниках, з яких один зберігається в справах державної нотаріальної контори, а інший викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів видається Обдаровуваній.
ПІДПИСИ:

ДАРУВАЛЬНИК ________________________________________________________

ОБДАРОВУВАНА______________________________________________________